“We zijn zelf moeders en we geven om kinderen. Dat is de Gouden Draad in alles wat we doen.”.

Ursel Barnes, oprichter

Ulpha Roberson en Ursel Barnes hebben in 1998 Yabonga opgericht met de bedoeling om een veilige en stimulerende omgeving te bieden aan pre-school kinderen in de townships van Cape Town, Zuid Afrika. Zij hebben vrouwen ondersteund, die bij hen thuis voor deze kinderen zorgden door middel van training en betere speelplaatsen. Toen de gemeenschap met HIV besmette kinderen ging buitensluiten, begon Yabonga met een eerste onderwijsplan over hoe positief om te gaan met een leven met dit virus. Sindsdien heeft Yabonga 450 HIV positieve vrouwen gesteund om elkaar te leren hoe ze kunnen onderwijzen op de plek waar ze leven. Dat is op de armste plaatsen van de stad. Velen zijn nu nog steeds onderdeel van de Yabonga familie. Met elkaar helpen ze ons te zorgen voor 700 kinderen en jongeren. Sommigen zijn gemeenschapsmoeders, anderen helpen als kind- of jeugdverzorger.

Dit zijn onze programmamanagers:

Blossom kwam in 2004 als cliënt bij Yabonga toen ze  de diagnose HIV kreeg. Zij studeert voor Maatschappelijk werker en coördineert de ontwikkeling van training en personeel.

Izelle is een maatschappelijk werker met een graad behaald bij de Universiteit van Stellenbosch. Zij staat aan het hoofd van ontwikkeling van training en personeel.

Bongiwe draagt zorg voor de Onderwijsprogramma’s van Yabonga. Jeugd-  en GAP studenten worden aangemoedigd om zich in te schrijven voor  Hoger Onderwijs en te gaan volgen.

b12a0125Garth houdt er toezicht op dat de vaardigheden die je in het leven nodig hebt in onze programma’s zitten. Dat geldt hoofdzakelijk voor de GAP programma’s, maar ook toneel, kunst,  muziek, debatteren en sport voor de Kinderen- en Jeugdprogramma’s.

b12a0130_1

Sindy is het nieuwste lid van ons team en begon in september 2016 bij Yabonga als Maatschappelijk werker. Zij draagt zorg voor het psychosociale aspect  van alle programma’s, inclusief  tijdelijke zorg.